luni, 21 februarie 2011

Justitiabilii Sectorului 5 beneficiaza de informare gratuita cu privire la mediere.


Începând cu data de 1 februarie 2010, în cadrul Judecătoriei Sectorului 5 a fost organizat un birou de informare cu privire la mediere.
Potrivit art 4 din Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, medierea este o activitate de interes public. Acest fapt este întărit de prevederi ulterioare ce aduc modificări importante Legii medierii.
În acest sens, o primă modificare este adusă prin  Legea 370/2010 prin care se introduce obligativitatea de a recomanda justițiabililor  medierea, atât pentru magistrați cât și pentru alte organe judiciare sau cu activitate jurisdicțională (art. 6 din Legea 192/2006).
La final de 2010, mult așteptata  „Mica reformă” (Legea 202/2010) aduce, și ea, modificări importante pentru instituția medierii. Cea mai importantă, de departe, este cea privitoare la ședințele de informare cu privire la mediere, informare și consiliere a părților pentru care mediatorul nu poate percepe onorariu, potrivit legii.
Tot prin „Mica reformă, se aduc modificări importante și Codului de procedură civilă. Se observă preocuparea legiuitorului de a îndruma tot mai mult părțile unui litigiu către mediere, ca metodă alternativă la instanță. În acest sens, se reiterează – în cauzele civile, comerciale dar și de dreptul familiei – obligația magistraților de a recomanda medierea. Mai mult, în cauzele comerciale, medierea devine procedură prealabilă obligatorie, asemeni concilierii. Părțile unui conflict de drept comercial vor fi obligate, înainte de a declanșa procesul, să aleagă între procedura medierii și cea a concilierii.
Pentru ca toate aceste prevederi să aibă și finalitate practică, este necesar un efort considerabil, concertat, al tuturor instituțiilor cu atribuții în implementarea  instituției medierii, pentru ca beneficiile acesteia să fie cunoscute de tot mai multe persoane.
Astfel, pentru a aduce mai aproape de cetățean informațiile cu privire la mediere, spre folosul părților aflate în litigiu,  al instanței  și al profesiei de mediator,  Judecătoria Sectorului 5 aduce mai aproape de cetățean medierea, oferind posibilitatea justițiabililor din Sectorul 5 să se informeze, în mod gratuit, cu privire la mediere, pentru a cunoaște beneficiile acestei proceduri amiabile.
În acest sens, începând cu data de 1 februarie 2011, în incinta Judecătoriei Sectorului 5, funcționează un birou de informare cu privire la mediere, unde justițiabilii se pot adresa direct mediatorilor autorizați, fie din proprie inițiativă, fie la recomandarea instanței.
În cadrul biroului de informare cu privire la mediere, părțile vor obține informații necesare cu privire la mediere, astfel încât acestea să poată lua decizii în cunoștință de cauză, în vederea soluționării litigiului pe cale amiabilă. Totodată, justițiabililor li se aduce la cunoștință și faptul că-și pot alege unul sau mai mulți mediatori, cu sprijinul cărora, pe parcursul ședințelor de mediere, să pună capăt litigiului dintre ele, în mod amiabil și reciproc avantajos. În acest sens, Tabloul mediatorilor este pus la dispoziția părților, pentru ca aceștia să-și poată alege mediatorul, de comun acord.
Astfel, cetățenii sectorului 5 au posibilitatea să se adreseze biroului de informare cu privire la mediere, fie înainte de depunerea unei cereri în instanță, fie ulterior, pentru obținerea informațiilor necesare în vederea soluționării conflictului/litigiului pe cale amiabilă. Părțile se pot adresa mediatorilor fie din proprie inițiativă, fie la recomandare instanței. Acestea pot fi însoțite de reprezentanții lor, avocați sau de rude ori alte persoane importante în soluționarea conflictului.
Pentru activitatea de informare din cadrul instanței, mediatorii nu percep onorariu.
Biroul de informare cu privire la mediere funcționează în baza unui protocol semnat de patru asociații profesionale de mediatori, respectiv: Centrul Mediatorilor Profesionisti Bucuresti, Asociatia Mediatorilor Bucuresti, Asociatia Profesională Bucuresti Ilfov si Asociatia profesională Colegiul Mediatorilor, cărora înțelegem că li se va alătura și Uninunea Națională a Mediatorilor. Acest Protocol dintre asociații a fost încheiat și-și desfășoară activitatea în baza Protocolului încheiat între Judecătoria Sectorului 5 și Asociația Centrul Mediatorilor Profesionisti Bucuresti.
Felicitări tuturor celor ce au făcut posibil ca și în București să putem promova medierea, acolo unde este mai multă nevoie de ea.
Mulțumim, conducerii Judecătoriei Sectorului 5, îndeosebi doamnei vice-președinte Lucia Zaharia – judecător și membru GEMME România, care a acordat tot sprijinul asociațiilor de mediatori partenere, pentru ca biroul de informare să fie funcțional și la carejustițibilii să aibă acces cu ușurință.
Autor

Fanuta Lisman

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu